sobota, 24 października 2015

Konfiguracja shella (pd)ksh w OpenBSD

Po zainstalowaniu OpenBSD i zalogowaniu pojawia się dość mizerne zgłoszenie systemowe # Przyzwyczajony z Linuksa zawsze w pierwszej kolejności instalowałem bash-a. Aż przeczytałem instrukcję.


Konsola która się zgłasza, to ksh (od Korn shell). Konkretnie jest to "public domain Korn shell" znany szerzej jako pdksh. Dla znakomitej większości zastosowań jest praktycznie kompatybilny z bash'em. Właściwie to jest odwrotnie - ze względu na wiek to raczej bash jest kompatybilny z ksh.

Na końcu pliku .profile w katalogu domowym można dopisać poniższe wpisy - ustawiają serwery źródłowe pakietów i CVSa, ustawiają edytor tektu mg jako domyślny, włączają historię i dają użyteczniejsze zgłoszenie systemowe:
# Repozytorium pakietow
export PKG_SERVER=http://ftp.icm.edu.pl/pub/OpenBSD
export PKG_PATH=$PKG_SERVER/`uname -r`/packages/`uname -m`/

# Repozytorium kodu zrodlowego
export CVSROOT=anoncvs@anoncvs.eu.openbsd.org:/cvs

# Domyslny edytor
export EDITOR=`which mg`
export FCEDIT=$EDITOR

# Kolorowe zgloszenie systemu ("prompt"), login roota jest czerwony, nie-roota zielony
# Dla root-a odkomentuj tą linijke
#export PS1='\[\e[1;31m\]\u\[\e[37m\]@\[\e[33m\]\h\[\e[34m\] \w \[\e[31m\]$?\[\e[0;37m\]> '
# Dla nie root-a odkomentuj tą linijke
#export PS1='\[\e[1;32m\]\u\[\e[37m\]@\[\e[33m\]\h\[\e[34m\] \w \[\e[31m\]$?\[\e[0;37m\]> '

# Generacja historii
export HISTFILE=$HOME/.sh_history
export HISTSIZE=2000

# Jezeli chcesz autowylogowanie, odkomentuj nastepne 2 linijki (czas w sekundach, tutaj daje 10 minut)
#readonly TMOUT=600
#export TMOUT