czwartek, 23 lutego 2012

Erlang - szybki kurs od d*py strony. Część 1. Instalacja i test.

Witam. Jako, że na tapetę wrzuciłem język Erlang i intensywnie się go uczę, postanowiłem podzielić się spostrzeżeniami z Wami.

W przeciwieństwie do innych kursów, tzw. "podręcznikowych" ja zacznę od drugiej strony, od przykładowych skryptów i aplikacji, tłumacząc składnię, struktury i "zasady" w trakcie kursu. Czyli pierw przykład, potem tłumaczenie co, jak i dlaczego. Kurs zacznę od razu z grubej rury, czyli od tego po co Erlang w ogóle powstał.

O języku


Najpierw wpis ze strony Wikipedii
Erlang jest językiem programowania ogólnego przeznaczenia zaprojektowanym z myślą o zastosowaniach współbieżnych, a także środowiskiem uruchomieniowym dla aplikacji w nim napisanych. Sekwencyjny podzbiór Erlanga jest językiem funkcyjnym z wartościowaniem zachłannym, jednokrotnym przypisaniem oraz dynamicznym typowaniem. Część współbieżna bazuje na teoretycznym modelu znanym jako Actor model. Język został zaprojektowany pod kątem tworzenia rozproszonych systemów wymagających długotrwałej pracy oraz odporności na awarie. Obsługuje mechanizm hot-swappingu pozwalający na aktualizację kodu aplikacji bez jej zatrzymywania. Język został zaprojektowany przez Joe Armstronga w 1986 roku pracującego w firmie Ericsson. Początkowo był własnościowym narzędziem tej firmy, lecz w roku 1998 wraz z implementacją i bibliotekami, stał się oprogramowaniem open source. Nazwa Erlang została nadana na cześć A. K. Erlanga, choć często bywa również interpretowana jako ERicsson LANGuage.

Wytłuszczenia moje wypunktowują kluczowe cechy języka. Od siebie dorzucę: zapewne całkiem bez znaczenia w wyborze nazwy był fakt, że jednostką natężenia ruchu telekomunikacyjnego (Ericsson, hello!) jest... Erlang?

Skąd zdobyć


W przypadku Linuksów język jest prawie zawsze w standardowych repozytoriach, pakiet nazywa się na ogół - niespodzianka - erlang. W przypadku Windowsów pakiet instalacyjny można pobrać ze strony domowej projektu.

Test instalacji


Współpracować będziemy z 3 podstawowymi aplikacjami (epmd działa "automagicznie" bez naszej pomocy):

 • erl - interpreter poleceń, z nim będziemy współpracować bezpośrednio.

 • erlc - kompilator. Można go wywołać też z poziomu erl.

 • epmd - serwer nazw umożliwiający komunikacje między węzłami. Generalnie uruchamia się sam w chwili, gdy jest potrzebny.


Na początek uruchamiamy interpreter (polecenie erl w linii komend. W przypadku Windows może być potrzeba dodania katalogu Erlanga do ścieżki - po szczegóły odsyłam do helpa Windowsowego :p). Powinno pojawiś się następujące (bądź podobne) zgłoszenie:
Erlang R14A (erts-5.8) [source] [smp:4:4] [rq:4] [async-threads:0] [hipe] [kernel-poll:false]

Eshell V5.8 (abort with ^G)
1>

W skrócie, co to znaczy (wpisy użyteczne dla nas):

 • R14A to numer wersji całego pakietu

 • (erts-5.8) to numer wersji maszyny wirtualnej,

 • [smp:4:4] to ilość dostępnych dla Erlanga procesorów

 • [rq:4] to ilość kolejek rozkazów maszyny wirtualnej.

 • [async-threads:0] to ilość wątków asynchronicznych (tj. obsługiwanych przez system operacyjny) dostępnych dla maszyny wirtualnej. Włączenie można wymusić przez parametr +A ile_wątków.

 • [hipe] to informacja, że jest obsługiwany kompilator do natywnego kodu procesora (optymalizacja!). Działa automatyczne, gdy zainstalujemy odpowiednią wersję Erlanga (często pakiet ma -hipe- w nazwie)

 • [kernel-poll:false] to informacja, czy maszyna wykorzystuje szybki mechanizm epoll zamiast wolnego poll/select do komunikacji z plikami i urządzeniami. Włączenie można wymusić przez parametr +K true

 • Eshell V5.8 to wersja powłoki Erlanga i informacja, że powłokę opuszczamy naciskając Control-G.

 • 1> to informacja, że jesteśmy przy pierwszym poleceniu dla węzła nie mającego nazwy (tym za chwilę).


Dobra, to teraz zamykamy interpreter - naciskamy Control-G a następnie q i Enter.

Praca w sieci


Jak podkreśliłem, Erlang służy do pisania systemów rozproszonych. Jak to zacząć? Odpal dwie konsole linii komend i w pierwszej wpisz
erl -sname alpha

a w drugiej
erl -sname beta

W konsolach powinno pojawić się trochę inne zgłoszenie Erlanga:
Erlang R14A (erts-5.8) [source] [smp:4:4] [rq:4] [async-threads:0] [hipe] [kernel-poll:false]

Eshell V5.8 (abort with ^G)
(alpha@nazwakomputera)1>

Najważniejsza jest ostatnia linijka - przed numerem polecenia pojawił się wpis podobny do adresu e-mail (w drugiej konsoli powinno to brzmieć "(beta@nazwakomputera)1>"). Jest to tak zwany identyfikator węzła, służący do komunikacji między instancjami Erlanga. Zamiast nazwakomputera będzie oczywiście rzeczywista nazwa Twojego komputera. Ważne, Erlang rozróżnia duże i małe litery w całym identyfikatorze węzła, więc po nazwie beta@NazwaKomputera się nie podłączymy.

Teraz przechodzimy do okienka z instancją alpha i wydajemy następujące polecenie (pamiętając o zmianie nazwakomputera na poprawną):
net:ping('beta@nazwakomputera').

Jeżeli wszystko zadziała poprawnie, powinniśmy zobaczyć następujące wpisy w okienku:
(alpha@nazwakomputera)1> net:ping('beta@nazwakomputera').
pong
(alpha@nazwakomputera)2>

Krótko o tym co widać:

 • Komendy generalnie pisze się małymi literami.

 • net:ping oznacza, że wywołujemy funkcję ping z modułu net.

 • Polecenia kończymy kropką.

 • 'beta@nazwakomputera' to nie jest string (!!!). To tzw. atom, odpowiednik #define bądź globalnego enum-a z C/C++ czy :identyfikatora z Rubiego. Atom jest "nierozbieralny" i możecie go traktować jako "coś" co można tylko i wyłącznie przypisywać i porównywać równe-różne. Atomy nie mają sensu słownikowego i porównania większy-mniejszy nie mają sensu. Normalnie też nie da się też "zajrzeć" do atomu i zobaczyć z czego powstał. Generalnie atom ma postać ciągu znaków rozpoczynającego się od małej litery i zawierającego znaki a-z, A-Z, 0-9 i _. Przykładami takich atomów są atom, inny_atom, atomJakWielblad i atom17. Zwróć uwagę - nie ma żadnych cudzysłowów, apostrofów! Jeżeli potrzebujesz zrobić atom zawierający inne znaki, w tym spację, bądź zaczynający się od wielkiej litery, dajesz go między apostrofy. Na przykład 'atom ze spacjami', 'Atom_z_duzej_litery' czy 'wezel@komputer.gdzies.pl'. Umieszczenie w apostrofach atomu nie potrzebującego w nich być nie jest błędem, więc jak masz wątpliwości czy trzeba, czy nie - to daj atom w apostrofy dla pewności.

 • Na polecenie ping Erlang odpowiedział atomem 'pong'. Oznacza to, że wywołany węzeł jest dostępny i chce rozmawiać.

 • Nowe zgłoszenie kończy się dwójką, czyli system jest gotów na następne polecenie.


Dobrze - to spróbujmy więc wywołać nieistniejący węzeł:


(alpha@nazwakomputera)2> net:ping('nie_ma_mnie@nazwakomputera').
pang
(alpha@nazwakomputera)3>


Zwróć uwagę - Erlang nie wysypał się ani nie zgłosił błędu. Po prostu zwrócił atom 'pang' (zamiast poprawnego 'pong') aby zakomunikować, że węzeł nie działa. Generalnie, jeżeli coś się ewidentnie nie popierdzieli, to preferowane jest zwracanie błędów odpowiednimi atomami - błąd w znaczeniu Erlanga to coś naprawdę poważnego (generalnie często nienaprawialnego).

Na koniec jeszcze małe odpytanie:


(alpha@nazwakomputera)3> node().
alpha@nazwakomputera
(alpha@nazwakomputera)4> nodes().
[beta@nazwakomputera]
(alpha@nazwakomputera)5>


 • Polecenie node() zwraca nazwę naszego węzła jako atom.

 • Polecenie nodes() zwraca listę (dlatego wynik jest w nawiasach kwadratowych) atomów-nazw pozostałych węzłów w sieci.


To tyle na dziś, w następnej części zrobimy mały (jak piszę mały, to mam na myśli naprawdę mały) serwer odpowiadający na wywołania przez sieć.