sobota, 14 maja 2011

Przyjazna wersja emerge

Wrapper na program emerge dla Gentoo. O mnie nazywa się po prostu e .

Przydatne wywołania:
 • e a g w = aktuazliacja całego systemu, z prezentacją co będzie aktualizowane. Przy błędzie próbuje wznawiać.
 • e f w = pobranie wszystkich potrzebnych plików
 • e k = kompilacja i instalacje kernela, rekompilacja wszystkich zależnych modułów z repozytorium, generacja initrd i aktualizacja GRUBa (trzeba wywołać z katalogu z już skonfigurowanym kernelem, tj np po make oldconfig)
 • e c = odinstalowanie niepotrzebnych pakietów, usunięcie niepotrzebnych plikóœ źródłowych i plikóœ pakietów binarnych, wyczyszczenie starych kerneli i aktualizacja GRUBa. TO polecenie robić po resecie po zainstalowaniu nowego kernela.

#!/bin/bash

KEEP_GOING=""
ASK=""
VERBOSE="-v"
TREE=""
FETCH=""

while [ "$1" ]
do
  CMD=$1
  shift
  case $CMD in
    "")
      echo "$0 [Quiet] [Ask] [Tree] [Fetch] [keepGoing] [World|System|Kernel|Clean]"
      ;;
    q*|Q*)
      VERBOSE=""
      ;;

    a*|A*)
      ASK="-a"
      ;;
    t*|T*)
      TREE="-t"
      ;;
    f*|F*)
      FETCH="-f"
      ;;
      
    g*|G*)
      KEEP_GOING="--keep-going"
      ;;
      
    w*|W*)
      emerge -DuN $VERBOSE $ASK $KEEP_GOING $TREE $FETCH @world
      exit $?
      ;;

    s*|S*)
      emerge -DuN $VERBOSE $ASK $KEEP_GOING $TREE $FETCH @system
      exit $?
      ;;

    k*|K*)
      export CCACHE_DIR=/usr/src/.ccache
      export PATH=/usr/src/ccache_bin:$PATH
      [ -f .config ] && make -j8 && make modules_install install
      exit $?
      ;;

    c*|C*)
      #emerge -a --depclean && eclean-pkg -d && eclean-dist -d && eclean-kernel -a
      emerge -a --depclean && eclean-pkg -d && eclean-kernel -a
      exit $?
      ;;

    --)
      shift
      emerge $VERBOSE $ASK $KEEP_GOING $TREE $FETCH $@
      exit $?
      ;;

  esac
done


Skrypt /etc/kernel/postinst.d/10_rebuild realizujący aktualizacje po instalacji kernela:
#!/bin/sh
export FEATURES="-ccache"
sudo -H emerge -v @module-rebuild && \
sudo -H dracut -f --kver "$1" && \
sudo -H grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg