sobota, 7 maja 2011

Podłączenie Windows do drukarki udostępnionej przez CUPS

Współczesne systemy Windows potrafią bez problemu drukować bezpośrednio na serwerze CUPS (protokół IPP) bez konieczności instalowania Samby. Tutaj jest informacja, jak to zrobić.

Konfiguracja CUPSa


Zasadniczo w CUPS niewiele trzeba konfigurować. Wystarczy zezwolić na wydruk z sieci lokalnej. W konfiguracji CUPS w pliku /etc/cups/cupsd.conf wprowadź następujące zmiany (jeżeli nie istnieją) - pozwoli to na łączenie wszystkich komputerów z sieci lokalnej:

order deny,allow
deny from all
allow from 127.0.0.1
allow from @LOCAL

Po zmianach należy ponownie uruchomić serwer CUPS.

Konfiguracja Windows • Możesz zainstalować albo oryginalny sterownik drukarki, albo uniwersalny (choć ograniczony) sterownik CUPS.

  • Sterownik oryginalny

   • Zainstalu sobie znanymi metodami oryginalny sterownik drukarki (tak, sterowniki HP mają po kilkaset mega. Nie pytajcie mnie czemu...). Czasami instalator nalega na podłączenie drukarki - nic na to się nie poradzi.  • Sterownik CUPS

   • Ściągnij plik Cups4Windows.zip. Rozpakuj go na pulpicie (prawy klawisz myszy na pliku archiwum, opcja Wyodrębnij wszystkie), powstanie katalog Cups4Windows\Cups for Windows.

 • Upewnij się, że możesz połączyć się z serwerem CUPS - uruchom przeglądarkę i połącz się z adresem http://IP_SERWERA_CUPS:631.

 • Doklikaj się do strony drukarki i skopiuj do schowka pełną nazwę drukarki.

 • panelu sterowania Windows wejdź w zarządzanie drukarkamidodaj drukarkę i rozpocznij dodawanie w kreatorze

 • Wybierz
  Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera, kliknij 

 • Wybierz
  Podłącz do drukarki sieciowej lub biurowej

 • Jako adres wpisz http://IP_SERWERA_CUPS:631/printers/NAZWA_DRUKARKI

 • Kliknij 

 • Padnie pytanie o producenta i model drukarki, w zależności od wyboru:

  • Sterownik oryginalny/producenta

   • Wybierz odpowiedni sterownik producenta z listy, kliknij .  • Sterownik CUPS

   • kliknij 

   • Wskaż podkatalog Cups for Windows z pulpitu jako źródło sterownika. Kliknij .

   • W nowym okienku wybierz wpis CUPS Test Driver v6, kliknij .

   • W nowym okienku z ostrzeżeniem wybierz .

 • Odpowiedz, czy to ma być drukarka domyślna, kliknij 

 • Kliknij 


Gotowe.