sobota, 7 maja 2011

Network Manager przełączył się w tryb Unmanaged

Czasami program Network Manager (m.in. widoczny w zasobniku systemowym) przechodzi w tryb Unmanaged (niezarządzany). Nie można wtedy graficznie skonfigurować sieci, itp. Może być kilka tego przyczyn:

Konfiguracja NM


Jako administrator edytuj plik /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf. Powinien wyglądać mniej więcej tak:
[main]
plugins=ifupdown, keyfile

[ifupdown]
managed=true

Jeżeli występuje wpis managed=false lub w ogóle nie ma wpisu managed, to popraw go do postaci jak w przykładzie powyżej, następnie dalej jako administrator przeresetuj demona NM /etc/rc.d/network-manager restart.

Ręczna konfiguracja sieci


Jako administrator edytuj plik /etc/network/interfaces. Powinien wyglądać mniej więcej tak:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

Jeżeli zawiera konfiguracje jakiś interfejsów (ethXX, itp), należy je usunąć bądź zakomentowac dodając # na początku linijki. Każdy interfejs skonfigurowany w /etc/network/interfaces jest automatycznie niedostępny dla Network Managera. Po poprawkach jako administrator przeresetuj demona NM /etc/rc.d/network-manager restart.

Pozostałości w katalogu /var


Czasami zostają jakieś śmieci w katalogu /var uniemożliwiające pracę Network Managera. Poniższe komendy wysprzątają błędny wpis.
/etc/rc.d/network-manager stop
rm /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
/etc/rc.d/network-manager start