sobota, 7 maja 2011

Łatwy import kluczy do repozytoriów APT

Często przy dodawania nowych repozytoriów apt-get update krzyczy o brakujących kluczach GPG. Tutaj jest mały skrypt ułatwiający import tych kluczy.
#!/bin/bash

if [ ! "$1" ]
then
echo "Wywołanie: $0 klucz1 klucz2 ..."
return
fi

SERVER="hkp://wwwkeys.eu.pgp.net"
while [ "$1" ]
do
echo "Importuję klucz '$1'"
gpg --keyserver $SERVER --recv-keys $1 && gpg --armor --export $1 | apt-key add -
shift
done

Skrypt wywołuje się podając identyfikatory (szesnastkowy numer klucza podany przez apt-get) brakujących kluczy.